Waarom bewegingen coaching nodig hebben.

Bij kerken en missie organisaties staat discipelschap centraal. Soms in afgebakende programma’s, meestal door open structuren waarin mensen zelf vorm geven aan hun groei in Christus. Wanneer een programma stopt of een sterke leider wegvalt, verdwijnt discipelschap weer naar de achtergrond. Wat moeten we dan met onze kernopdracht om “discipelen te maken, die discipelen maken”?

Definitie:
Een beweging vindt plaats als het wordt doorgegeven in Evangelisatie en Discipelschap, door Lokale Leiders, met behulp van Lokale Financiering.

Leuke definitie, wat kan je ermee? Evangelisatie is niet alleen het doorgeven van het goede nieuws, het is een intentioneel gesprek waarbij mensen opnieuw of voor het eerst gewezen worden op Jezus, de hoop die in ons is. Discipelschap is precies hetzelfde, alleen dan met de toepassing van Jezus’ goede nieuws in een voortdurend gesprek. Op die manier kan Jezus een licht schijnen op alle facetten van ons leven; werk, kerk, gezin, zonde, genezing, geld, bevrijding, opvoeding, etc.

Alleen Evangelisatie en Discipelschap zijn niet genoeg voor een beweging. De schaalgrootte (scope) is te overzien voor een klein team, maar de reikwijdte is hoogstens een handjevol mensen (te overzien). Beweging begint vorm te krijgen wanneer het 2 Timotheüs 2:2 principe aangezet wordt: doorgeven wat je hebt ontvangen aan een volgende generatie. En dat betekend dat je lokale leiders nodig hebt die los van de eigen bediening van Evangelisatie en Discipelschap, aan de slag gaan.

Lokale financiering is een laatste bottleneck. Wanneer de inspanningen blijven afhangen van financiering uit een centrale pot zal er altijd een grens zitten aan de cirkel van invloed die je kan hebben. (Kijk hiervoor eens op www.mpdtraining.org voor visie gedreven werk)

Wat maakt dus het verschil in het bouwen aan een beweging? De mogelijkheid om lokale leiders op zo’n manier toe te rusten dat zij doorgeven en leiding kunnen geven op een non-directieve manier. De voortgang van de beweging moet niet afhangen van de directie van bovenaf, maar van de leiding van de Heilige Geest. Die leiding is afhankelijk van ons als mensen om te groeien in onze rollen.

Waarom dan coaching?

Coaching is een voortgaand intentioneel gesprek dat een persoon of groep bekrachtigt om Gods roeping ten volle uit te leven.”

Keith Webb, The COACH ™ model.

Deze definitie van coaching helpt bij Evangelisatie om intentionele gesprekken te hebben om het begin van Gods roeping te ontdekken.
Deze definitie van coaching zet Discipelschap op scherp: voortgaande gesprekken voeren om je roeping uit te leven.
Deze definitie is de kern wat lokale leiders uiteindelijk als de kern van hun roeping ervaren: mensen, individueel of in de groep, bekrachtigen (empowering) om ook Gods roeping uit te leven.

Doe je mee met de volgende Coaching workshop?